Oblast tlumočení je naší silnou stránkou

Potřebujete-li zkušeného překladatele, vyberte si naši firmu. To je jistota v překladech. Překládáme třemi způsoby. Konsekutivní tlumočení je způsob, kdy tlumočník počká, až řečník vysloví část myšlenky a následně se odmlčí. Ve vzniklé odmlce přichází na řadu tlumočník.
Soudní tlumočení vyžaduje tlumočníky, kteří splňují dané podmínky. Mezi ty patří složení přísahy nebo jmenování příslušným soudem. Simultánní tlumočení je využíváno na mezinárodních konferencích. U tohoto typu se používá mikrofon a sluchátka. Poněkud starší metodou je potom šušotáž, kde překladatel šeptá do ucha klienta.

Množství jazyků

Překládáme z více než 30 světových jazyků, co zajišťuje, že si téměř jistě vyberete ten, který potřebujete. Vsaďte na nás.

donut-banner2.jpg